Kosova

Vetëm tre gjyqtarë marrin nota maksimale, tre të tjerë duhet të ndjekin trajnime obligative

Vetëm 3 gjyqtarë kanë marrë vlerësimin maksimal për punën e tyre në vitin 2017.

Këshilli Gjyqësor, përmes komisionit për vlerësim të performansës, ka nxjerrë raportin me rezultatet e gjyqtarëve të përzgjedhur në mënyrë të rastësishme, raporton KTV.

Shumica nga 66 gjyqtarët, kanë dalë me pikë ndërmjet 51 deri në 80 sosh, për të marrë notat në shkallën e vlerësimit ‘shumë mirë’, ndërsa tre të tjerë, do të duhet të ndjekin trajnime shtesë.

Sipas Rregullores për vlerësim, vetëm gjyqtarët e vlerësuar maksimalisht mund të konsiderohen për ngritje në Gjykatën e Apelit apo atë Supreme, e nëse nuk ka mjaftueshëm gjyqtarë me këtë vlerësim, konsiderohen gjyqtarët pasues.

Në raportin përmbledhës të komisionit, të cilin e ka KTV-ja, nuk bëhen të ditur emrat e gjyqtarëve të vlerësuar, por në ueb-faqen e KGJK-së, janë të publikuar emrat e 64 gjyqtarëve që do t’i nënshtrohen vlerësimit të performancës për këtë vit.

Monitorues të punës së institucioneve të drejtësisë, si shqetësuese e vlerësojnë mungesën e vlerësimit të performancës dhe masave disiplinuese, si për gjyqtarët ashtu edhe për prokurorët.

Tash e një dekadë, sipas Ehat Miftarajt, nuk ka pasur asnjë rast kur një gjyqtar a prokuror është larguar nga puna si rezultat i performancës së dobët.

Avancimet, sipas Miftarajt, deri tani janë bërë falë lidhjeve të gjyqtarëve e prokurorëve me anëtarë të këshillave respektivë, e edhe me rekomandimin e politikës.

Komentoni