Kosova

Srboljub Kuziq, drejtor i RTK2

Ai është zgjedhur në këtë post me unanimitet nga Bordi i RTK-së

Pas një procesi te rregullt dhe transparent, pas testimit dhe intervistimit të kandidatëve për Drejtor të RTK TV2 dhe pas rekomandimit të Grupi Punues për përzgjedhjen e Drejtorit të RTK TV2, Bordi i RTK-së në mënyrë unanime ka zgjedhur kandidatin i cili ka fituar më së shumti pikë në testim dhe intervistim, z.Srboljub Kuziq.

Komentoni