Kosova

Shqyrtohet i iniciativa e FIQ për zhvendosjen e banorëve të Hades

Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Mjedis e Planifikim Hapësinor i Kuvendit të Kosovës ka shqyrtuar iniciativën e FIQ për formalizimin e zhvendosjes së banorëve të Hades së Vjetër. Në takimin në mes të deputetëve, përfaqësuesve të banorëve të kësaj zone, Avokatit të Popullit, z. Hilmi Jashari, Drejtorit të KEK-ut, z.Arben Gjuka, Sekretarit të Përhershëm të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Z.Arben Çitaku, Drejtoreshes së FIQ, znj. Dajana Berisha si dhe përfaqësuesve të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik u vendos që komisioni ta ngrisë këtë çështje për diskutim në Kuvendin e Kosovës. 

Banorët dhe FIQ kanë paraqitur para komisionit kërkesën e tyre që të bëhet dislokimi i menjëhershëm i tërë fshatit Hade e Vjetër dhe që të përmbyllet projekti i nisur qysh para 12 vitesh për zhvendosjen e Hades. Zhvendosja e banorëve të Hades kishte filluar në vitin 2004 në kuadër të masave emergjente të evakuimit që kanë përcjellë zgjerimin e mihjeve aktuale. Të pranishmit kanë vlerësuar se kjo zhvendosje bie ndesh me të drejtat dhe liritë themelore të njeriut. 

Avokati i Popullit ka theksuar se Korniza e Politikës për Zhvendosje, në bazë të së cilës është zhvillaur ky proces, është në kundërshtim me Ligjin për Shpronësimin.

“Ligji për Shpronësimin përcakton saktë detyrimet dhe përgjegjësitë ndaj të zhvendosurve. Korniza që kemi këtu bie në kundërshtim me Ligjin dhe krijon paqartësi se cili dokument duhet zbatuar në rastin e zhvendosjes së banorëve të Hades kur në fakt ajo nuk mund të tejkalojë ligjin dhe si e tillë bie poshtë”, ka thënë Jashari. 

Ndërkaq Drejtori i KEK-ut, z. Arben Gjuka ka sqaruar se aplikimi i kornizës është bërë me insistimin e Bankës Botërore e cila ka asistuar pocesin.

“Ne si KEK kemi insistuar që në fillim se duhet të shkojmë me ligjin”, ka pohuar Gjuka. 

Deputetët kanë parë si nevojë marrjen e një vendimi politik në lidhje me Haden, vendim ky që do të gjente një zgjidhje dhe do të ndërpriste shkeljen e mëtejme të të drejtave të banorëve të këtyre zonave të cilët ballafaqohen me mungesë të kushteve themelore për jetë si uji, energjia elektrike, dhe toka e punueshme.

Zhvendosja ishte ndërprerë, pak kohë pas fazës së parë, për të lënë 7 mijë banorë pezull, në pritje të ndryshimeve të radhës në projektin megaloman energjetik, Kosova e Re, I cili do të përcaktonte edhe zhvillimin e zonës së mihjeve. 

FIQ ka organizuar edhe dy takime të mëhershme në mes të Komisionit Parlamentar, banorëve dhe institucioneve. Në javët në vijim pritet të mblidhet Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Mjedis e Planifikim Hapësinor për të definuar dokumentin që do të dërgohet për diskutim në Kuvend. /KI/

Komentoni