Kosova

Rritet vetëdijesimi për personat me aftësi të kufizuara

Së fundi është aprovuar në Kuvendin Komunal të Prishtinës plani i veprimit për personat me aftësi të kufizuara.

Menaxherja e projekteve në “Handikos”, Mejreme Llumnica, tha se plani i veprimit për personat me aftësi të kufizuara, do të jetë një mundësi e mirë për personat në nevojë.

“Plani i veprimit për personat me aftësi të kufizuara është miratuar në Kuvendin Komunal të Prishtinës. Ky plan është realizuar nga “Handikos-Prishtina”. Ky plan është përkrahur nga USAID-i dhe është duke u implementuar nga ATRC-ja”, tha ajo  sot në RTK.

Ajo bëri me dije se plani i veprimit për personat me aftësi të kufizuara është për dy vite. “Ka një vetëdijesim dhe sensibilizim në shoqërinë e Kosovës për personat me aftësi të kufizuara”, tha ajo.

Sipas saj, në arsim duhet të kenë më shumë trajtim personat me aftësi të kufizuar, po ashtu edhe në transport.

Komentoni