Ekonomi

Rritet mbledhja e akcizës nga duhani për 30 milion euro

Dogana së Kosovës ka vazhduar edhe më tej të rris të hyrat e grumbulluara për buxhetin e Kosovës. Gjatë muajit shtator ka vazhduar trendi i mirë i mbledhjes së të hyrave e sidomos performacë të mirë ka pasur taksa e akcizës. Akciza e grumbulluar nga importi i duhanit në krahasim me vitin e kaluar është për 29,6 milion euro më shumë. Muaji shtator në raport me shtatorin e kaluar ka shënuar rritje të importit të cigareve me afër 100 ton, ndërsa në total në raport me vitin e kaluar kemi 293.1 ton me shumë produkte të duhanit të zhdoganuar. Kjo ka ndikuar që edhe të hyrat të jenë shume më të larta. Kështu në periudhe të njëjte kohore totali i përgjithshëm i taksave në vitin 2015 ka qenë 96 milion €, ndërsa në vitin 2016 kemi inkasuar 125,2 milion euro apo saktësisht 29,6 milion € më shumë, që tregon se kemi rritje të inkasimit në shkallë prej 30.19%.

Atributi kryesor i doganës është menaxhimi shumë i mirë i importit ligjor të duhanit dhe ulje e kontrabandës në shkallë të madhe, pra kjo rritje nuk do të ishte e mundur po të mos ndalej kontrabandimi i duhanit me aksione e rregullta nga Dogana. Pasi ne kemi të zhdoganuar 293,1 tonë më shumë se viti i kaluar. /KI/

Komentoni