Kosova

Projekte që do të ndihmojnë në zhvillimin e Istogut

Në komunën e Istogut janë realizuar projekte të shumta, por janë në realizim e sipër edhe disa sosh. Një projekt me rëndësi është edhe asfaltimi i rrugës Shushicë e Ulët-Zhakovë-Rakosh, i cili është në realizimin e sipër. Ky projekt është investim i Ministrisë së Infrastrukturës.

Po ashtu ka filluar ndërtimi i ujësjellësit nga fshati Cerrcë që kalon nëpër Lubozhdë dhe Prigodë. Këtë projekt e ka financuar Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, në bashkëfinancim me komunën e Istogut. /KI/

Komentoni