Ekonomi

Miratohet buxheti për vitin 2017 në Kuvendin Komunal të Prishtinës

Në mbledhjen e sotme të Kuvendit Komunal të Prishtinës, pikë e rendit të ditës ishte edhe propozim vendimi për miratimin e buxhetit të Komunës së Prishtinës për vitin 2017.

Kryetari Shpend Ahmeti bashkë me drejtorët përkatës paraqitën para asamblistëve detajet e projekt-buxhetit, duke e theksuar edhe zvogëlimin e tij nga ana e Qeverisë së Kosovës për shkak të participimit në buxhetet e komunave të formuara rishtas.

Kjo pikë e rendit të ditës u diskutua për orë të tëra, ku asamblistët e Kuvendit Komunal të Prishtinës dhanë vërejtje dhe propozime të ndryshme. Në fund, projekt-buxheti i paraqitur nga ekzekutivi në Kuvendin Komunal u votua me shumicë dërrmuese, 40 për e 3 kundër. /KI

Komentoni