Kosova

Mbetet në fuqi masa e arrestit shtëpiak ndaj deputetit Konjufca

Gjykata e Apelit e Kosovës e ka lënë në fuqi masën e arrestit shtëpiak, ndaj të pandehurit G. K. Në këtë mënyrë, është refuzuar si e pa bazuar ankesa e mbrojtësit të tij, kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, të datës 7 shtator.

Sipas këtij aktvendimi të pandehurit në fjalë i është vazhduar masa e arrestit shtëpiak, prej një muaji, për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale “ përdorim i armës apo mjetit të rrezikshëm”, dhe veprën penale “pengim i personit zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare”, nga neni 409 i te njëjtit kod. 

Gjykata e Apelit vlerëson se gjykata e shkallës se parë ka vepruar drejt kur të pandehurit ia ka vazhduar masën e arrestit shtëpiak, me qellim të parandalimit të përsëritjes se veprës penale, dhe vazhdimit me sukses të procedurës penale. 

Komentoni