Kosova

Kosova ka numrin më të lartë të Universiteteve dhe studentëve në Evropë

Qendra Informative dhe Kulturore e BE-së organizon panelin e diskutimit “Arsimi i lartë në Kosovë: sfidat kryesore dhe rruga përpara”, ku do të diskutohen çështjet e ngutshme në arsimin e lartë në Kosovë dhe masat e nevojshme për t’i adresuar këto sfida.

Ky diskutim është pjesë e një sërë aktivitetesh që mbulojnë fushën e edukimit, të organizuara nga EUICC gjatë muajit tetor, shkruan ekonomia-ks.

Kosova ka numrin më të lartë të institucioneve të arsimit të lartë dhe studentëve për kokë banori në Evropë, por normën e papunësise e ka 30,6%, një nga më të lartat në Evropë.

Edukimi cilësor është identifikuar si sfidë kyçe nga punëdhënësit potencialë, por theksohet edhe në renditjen ndërkombëtare të institucioneve të arsimit të lartë.

Raporti i fundit i Komisionit Evropian për Kosovën për vitin 2016 dha një sërë rekomandimesh për të përmirësuar situatën, në veçanti: cilësia e arsimit në të gjitha nivelet, sigurimi i autonomisë dhe funksionimi i pavarur i institucioneve të arsimit të lartë dhe miratimi i një ligji të ri për arsimin e lartë bazuar në standardet ndërkombëtare; forcimi i kapaciteteve të hulumtimit dhe inovacionit nëpërmjet reformës së institucioneve të arsimit të lartë dhe rritjes së investimeve në fushën e hulumtimeve, si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat.

Komentoni