Kosova

Komuna e Lipjanit fiton 138,600.00 € donacion nga DEMOS

Organizata DEMOS-HELVETAS Swiss Intercooperation ka informuar kryetarin e Komunës së Lipjanit, Imri Ahmeti, se shuma e mjeteve financiare të ndara për Komunën e Lipjanit, për dy çmimet e marra për përmirësim dhe realizim më të mirë, duke llogaritur edhe grantin bazë, është në vlerë prej 138,600.00€.

Kjo shumë e mjeteve është edhe një donacion shtesë në rritjen e investimeve në ndërtimin e infrastrukturës së komunës së Lipjanit. /KI/

Komuna e Lipjanit fiton 138,600.00 € donacion nga DEMOS

Komentoni